Wikipedia

Soekresultate

Donderdag, 04 April 2013

Contoh Analisis Puisi dan Antologi Puisi

Analisis Puisi dan Antologi Puisi Nyanyi Sunyi
Karya: Amir Hamzah

A.    Data buku
Judul                     : Nyanyi Sunyi
Jumlah puisi          : 24
Pengarang             : Amir Hamzah
Penerbit                 : Dian Rakyat
Tahun Terbit          : 1985
B.     Analisis
1.      Padamu Jua

Habis kikis
Segala cintaku hilang terbang
Pulang kembali aku padamu
Seperti dahulu

Kaulah kandil kemerlap
Pelita jendela di malam gelap
Melambai pulang perlahan
Sabar, Selalu setia

Satu kekasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa

Dimana engkau
Rupa tiada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati
Engkau cemburu
Engkau ganas
Mangsa aku dalam cakarmu
Bertukar tangkap dengan lepas

Nanar aku, gila sasar
Sayang berulang padamu jua
Engkau pelik menarik ingin
Serupa dara dibalik tirai

Kasihmu sunyi
Menunggu seorang diri
Lalu waktu – bukan giliranku
Mata hari –bukan kawanku . . . . .

a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Keagamaan
2)      Nada                           :Bercerita
3)      Rasa                            : Resah
4)      Amanat                       :Tuhan masih mencintai hamba-
Nya,walaupun hamba-Nya telah
berpaling dari-Nya.
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     : Rata kiri
2)      Diksi                            : a) Nanar       = Pusing
   b) Sasar        = Setengah gila
   c) Pelik         = Jarang ada
3)      Imaji                            : Auditif
   Visual
4)      Kata Konkret              : a) Suara sayup menggambarkan
imaji pendengaran (auditif).
b) Rupa tiada memunculkan imaji
pengelihatan (visual).
5)      Majas                            : a) Personifikasi (Kaulah kandil
kemerlap,Pelita jendela di
malam gelap)
   b) Alegori dilambangkan dengan    
warna merah
c) Simile dilambangkan dengan   
   warna biru muda
6)       Rima/Irama                : a) Warna ungu melambangkan
rima aliterasi.
b) Tulisan miring melambangkan
rima putus/patah.
c) Garisbawahmelambangkan
rimaawal dan rima mutlak.
d) Warna biru tua melambangkan
 rima silang/salib/sengkelang
  e) Warna coklat melambangkan
rima kembar/pasangan dan rima
tak sempurna.
  f) Warnacoklat (bold)   
melambangkanrimatengah dan
       rima mutlak.
  g) Rima tak sempurana (Habis 
       kikis, satu kekasihku, rupa tiada,
       engkau cemburu)

2.      Permainanmu
                                                                                
Kaukeraskan kalbunya
Bagai batu membesi benar
Timbul telangkaimu bertongkat urat
Ditunjang pengacara petah pasih

Dihadapan lawanmu
Tongkatnya melingkar merupa ular
Tangannya putih, putih penyakit
Kekayaanmu nyata, terlihat terang

Kekasihmu ditindasnya terus
Tangan, tapi tersembunyi
Mengunci bagai pateri
Kalbu ratu rat rapat

Kau pukul raja-dewa
Sembilan cambuk melecut dada
Putera-mula peganti diri
Pergi kembali ke asal asli –

Bertanya aku kekasihku
Permainan engkau permainkan
Kautulis kaupaparkan
Kausampaikan dengan lisan

Bagaimana aku menimbang
Kaulipu lipatkan
Kaukelam kabutkan
Kalbu ratu dalam genggammu

Kauhamparkan badan
Ditubir bibir pantai permai
Raja ramses penaka durjana
Jadi tanda di hari muka

Bagaimana aku menimbang
Kekasihku astana sayang
Ratu restu telaga sempurna
Kekasihku mengunci hati
Bagi tali disimpul mati
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Penghianatan
2)      Nada                           :Bercerita
3)      Rasa                            :Kesal
4)      Amanat                       : Janganlah menghianati orang yang
                                          kita sayang.
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                       : Rata kiri
2)      Diksi                             :a)Kalbu          = hati
b) Membesi     = mengeras
 c) Telangkai    = menyerbu,
menyergap
 d) Bertongkat urat = marah
 e) Petah pasih = fasih dalam
berbicara
 f) Pateri          = mengeras
 g) Tubir          = tebing yang curam
3)      Imaji                             : Auditif
  Visual
4)      Kata konkret                 : a) Kausampaikan dengan lisan
memunculkan imaji suara
(auditif).
b) Kekayaanmu nyata terlihat
terang memunculkan imaji
penglihatan (visual).
5)      Majas                            :Aliterasi
 Simile
6)      Rima/irama                   :a) Warnaungumelambangkanrima
      putus/patah.
b) Warna hijau melambangkanrima
mutlak
c) Warnamerahmelambangkan
rima kembar/pasangan.
 d) Warna biru muda dan warna ungu
      bertulis miring melambangkan
      rima aliterasi.
 e) Warna pink dan warna ungu yang
     dibold melambangkan rimatak
     sempurna.
 f) Warna biru tua melambangkan
      rima tegak/vertikal.
 g) Warna ungu yang bergaris bawah
      melambangkan rima rangkai.

3.      Hanyut Aku

Hanyut aku, kekasihku!
Hanyut aku!
Ulurkan tanganmu, tolong aku.
Sunyinya sekelilingku!
Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati,
tiada air menolak ngelak.
Dahagakan kasihmu, hauskanbisikmu, mati aku
sebabkan diammu.
Langit menyerkap, air berlepas tangan, aku tenggelam.
Tenggelamdalam malam.
Air diatas menindih keras.
Bumi dibawah menolak keatas
Mati aku, kekasihku, mati aku!
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Permintaan pertolongan
2)      Nada                           :Menyerahkanmasalahkepada
pembaca
3)      Rasa                            : Panik
4)      Amanat                       :Pedulikanlah orang-orang yang 
membutuhkan pertolonganmu
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     : Rata kiri
2)      Diksi                            : a) Ngelak = menghindar
  b) Menerkap = memeluk,
      melindungi,menangkap
3)      Imaji                            : Auditif
4)      Kata konkret               : Sunyinya sekelilingku! `                                                        memunculkan imaji suara (auditif)
5)      Majas                           :-
6)      Rima/irama                  :a) Warna ungu melambangkan rima
mutlak.
 b) Warna ungu yang bergaris bawah
melambangkan rima awal.
 c) Warna merah dan ungu yang
bergaris bawah dan miring
melambangkan rima akhir.
 d) Warna hijau melambangkan rima
tegak/vertikal.
 e) Tenggelam dalam malam
     melambangkan rima
 penuh/sempurna dan rima
 datar/horisontal.
 f) Sunyinya sekelilingku
melambangkan rima aliterasi.
 g) Warna biru melambangkan rima
     rangkai.

4.      Taman Dunia

Kaumasukkan aku kedalam taman-dunia, kekasihku!
Kaupimpin jariku, kautunjukan bunga tertawa, kun-
tum tersenyum
Kautundukkan huluku tegak, mencium wangi tersem-
bunyi sepi.
Kaugemelaikan di pipiku rindu daun beldu melunak
lemah.
Tercengang aku, takjub, terdiam.
Berbisik engkau:
Taman swarga, taman swarga mutiara rupa”.
Engkaupun lenyap.
Termangu aku gilakan rupa.

a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Perasaan jatuh cinta
2)      Nada                           : Bercerita
3)      Rasa                            : Bimbang
4)      Amanat                             : Jangan terlalu berlebihan mencintai
seseorang karena suatu saat dia
akan pergi
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     :Rata kiri
2)      Diksi                            :a) Hulu = bagian tubuh dari leher
keatas
  b) Gemelai = gemulai(berajun
terlambai-lambai, lemas)
  c) Beldu = beledu(bahan tenun yang
berbulu-bulu halus)
3)      Imaji                            : Auditif
4)      Kata konkret               : Berbisik engkau memunculkan
imaji suara (auditif)
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  : a) Warnabirumuda melambangkan
rima mutlak.
 b) Warna merah melambangkan
      rima aliterasi.
5.      Terbuka Bunga

Terbuka bunga dalam hatiku!
Kembang rindang disentuh bibir-kesturi-mu.
Melayah-layah mengintip restu senyumanmu.
Dengan mengelopaknya bunga ini, layulah bunga
lampau, kekasihku.
Bunga sunting-hati-ku, dalam masa mengembara
menanda dikau.
Kekasihku! Inikah bunga sejati yang tiadakan layu!
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Perasaan jatuh cinta setelah sakit
hati.
2)      Nada                           :Mendikte
3)      Rasa                            : Senang, berbunga-bunga
4)      Amanat                       : Jangan terlalu terpuruk dengan
masa lalu karena pasti ada yang lebih indah dimasa depan
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     :
2)      Diksi                            : Sunting=ubah, merubah.
3)      Imaji                            :
4)      Kata konkret               :
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  :a) Warnamerahmelambangkan
rima terus.
b) Yang  bergarisbawah
melambangkan rima tak
sempurna.
 c) Warna biru melambangkan rima
     mutlak.
6.      Doa

Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, keka-
sihku?
Dengan senja samar sepoi, pada masa purnama me-
ningkat naik, setelah menghalaukan panas payah terik.
Angin malam mengembus lemah, menyejuk badan,
melambung rasa menanyang pikir, membawa angan kebawah
kursimu.
Hatiku terang menerima katamu,  bagai bintang me-
masang lilinnya.
Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap-
malam menyirak kelopak.
Aduh, kekasihku, isi hatiku dengan katamu, penuhi
dadakudengan cahayamu, biarbersinar mataku sendu, biar
berbinar gelakku rayu!
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Pengharapan seseorang agar
kekasihnya selalu mengisi hari-
harinya
2)      Nada                           :Menyerahkanmasalahkepada
pembaca
3)      Rasa                            : Berharap
4)      Amanat                       :Rajinlah beribadah agar harapan
dapat terkabul
b.      Unsur Luar
1)      Tipografi                     :
2)      Diksi                            :a) Menyirak=
 b) Sendu=berasasedihdanpilu,
dukacita
 c) Gelak=suaratertawa yang keras
3)      Imaji                            :
4)      Kata konkret               :
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  :a) Warna biru muda melambangkan 
rima awal.
 b) Warna merah dan biru tua yang
     miring melambangkan rima
aliterasi.
 c) Warna hijau melambangkan rima
tak sempurna/paruh.
 e) Warna biru muda dan biru tua
     melambangkan rima mutlak.
 f) Warna biru tua bergaris bawah
     melambangkan rima tengah.
 g) Warna ungu melambangkan rima
     rangkai.

7.      Ibuku Dehulu

Ibuku dehulu marah padaku
Diam ia tiada berkata
Akupun lalu merajuk pilu
Tiada perduli apa terjadi

Matanya terus mengawas daku
Walaupun bibirnya tiada bergera.
Mukanya masam menahan sedan
Hatinya pedih karena lakuku

Terus aku berkesal hati
Menurutkan setan mengacau-balau
Jurang celaka terpandang dimuka
Kusongsong juga – biar cedera

Bangkit ibu dipegangnya aku
Dirangkumnyasegeradikucupnyaserta
Dahiku berapi pancaran neraka
Sejak sentosa turun ke kalbu

Demikian engkau:
Ibu, bapa, kekasih pula
Berpadu satu dalam dirimu
Mengawas daku dalam dunia.

a.       Unsur Dalam:
1)      Tema               : Penyesalan
2)      Nada               :Bercerita
3)      Rasa                : Menyesal
4)      Amanat           : Janganlah kita durhaka kepada orangtua
terutama ibu.
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     : Rata kiri
2)      Diksi                            : a) Merajuk=menunjukkan rasa tidak
senang.
  b) Bergera=menggertak,
menggugupkan, meyergah.
  c) Sedan= suara tertahan
  d) Kucup= Kecup atau cium
3)      Imaji                            : Visual
4)      Kata konkret               : Matanya terus mengawas daku
memunculkan imaji penglihatan
(visual)
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  : a) Warna ungu melambangkan rima
      mutlak dan rima tengah.
 b) Warna hijau melambangkan rima
      berpeluk/berpaut.
                                                                         c) Warna merah melambangkan
      rima silang/salib.
d) Warna biru muda melambangkan 
     rima tegak/vertikal.
                                     e) Warna biru tua melambangkan
      rima aliterasi.
 f) Warna hitam bergaris bawah dan
     hijau bergaris bawah
     melambangkan rima tak
     sempurna dan rima
     datar/horisontal.
8.      Insyaf

Segala kupinta tiada kauberi
Segala kutanya tiada kausahuti
Butalah aku terdiri sendiri
Penuntun tiada memimpin jari

Maju mundur tiada terdaya
Sempit bumi dunia raya
Runtuh ripuk astana cuaca
Kureka gembira dilapangan dada

Buta tuli bisu kelu
Tertahan aku dimuka dewala
Tertegun akudi jalan buntu
Tetebas putus sutera sempana

Besar benarsalah arahku
Hampir tertahan tumpah berkahmu
Hampir tertutup pintu restu
Gapura rahsia jalan bertemu

Insyaf diriku dera durhaka
Gugur tersungkur merenang mata:
Samar terdengar suwara suwarni
Sapur melipur merindu temu.
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Penyesalan akan perbuatan yang
telah dilakukan
2)      Nada                           :Bercerita
3)      Rasa                            : Sedih,menyesal
4)      Amanat                       : Berpikirlah dahulu sebelum
bertindak, karena penyesalan akan datang di akhir
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     : Rata kiri
2)      Diksi                            :
a) Ripuk=rusak, pecah-pecah, remuk.
b) Sempana=berkat, tuah.
c) Sapur= sungkum atau meniarap
3)      Imaji                            : Visual
4)      Kata konkret               :
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  : a) Warna merah melambangkan
      rima terus/sama/rata.
 b) Warna biru melambangkan rima
     silang/salib.
 c) Bait pertama baris pertama dan
     kedua melambangkan rima
     aliterasi.
                                                                         d) Warna ungu melambangkan rima
     mutlak.
 e) Warna ungu bergaris bawah
     melambangkan rima awal.
 f) Warna ungu bergaris bawah
     melambangkan rima awal.
 g) Warna ungu bertulis miring   
     melambangkan rima tengah.
 h) Tertegun aku di jalan buntu
     melambangkan rima 
     tegak/vertikal.
 i) Warna hijau melambangkan rima
     asonansi.
                                                                         j) Warna hijau bergaris bawah dan
     warna coklat melambangkan rima
     rangkai.

9.      Subuh

Kalau subuh kedengaran tabuh
Semua sepisunyisekali
Bulan seorang tertawa terang
Bintang mutiara bermain cahaya

Terjaga aku tersentak duduk
Terdengar irama panggilan jaya
Naik gembira meremang roma
Terlihat panji terkibar dimuka

Seketika terapa;
Masuk bisik hembusan setan
Meredakan darah debur gemuruh
Menjatuhkan kelopak mata terbuka

Terbaring badanku tiada berkuasa
Tertutup mataku berat semata
Terbuka layar gelanggang angan
Terulik hatiku didalam kelam

Tetapi hatiku, hatiku kecil
Tiada terlayang di awang dendang
Menangis ia bersuara seni
Ibakan panji tiada terdiri.
a.       Unsur Dalam:
1)      Tema                           : Kemalasan seseorang ketika subuh
2)      Nada                           :Bercerita
3)      Rasa                            : Malas
4)      Amanat                       : Janganlah kita tergoda oleh bisikan
                                          setan yang menyuruh kita untuk
                                          malas beribadah
b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi                     : Rata kiri
2)      Diksi                            :teralpa=
3)      Imaji                            :
4)      Kata konkret               :
5)      Majas                           :
6)      Rima/irama                  :a) Warna merah melambangkan
                                          rima putus/patah.
                                     b) Warna hijau melambangkan rima
                                          aliterasi.
                                     c)Warna ungu melambangkan rima
                                          tak sempurna.
                                     d) Warna biru muda melambangkan
                                    rima sempurna/penuh.
                                     e) Warna coklat melambangkan
                                          rima mutlak.
10.  Astana Rela

Tiada bersua dalam dunia
Tiada mengapa hatiku saying
Tiadadunia tempat selama
Layangkan angan meninggi awan

Jangan percaya hembusan cedera
Berkata tiada hanya dunia
Tilikkan tajam mata kepala
Sungkumkan sujud hati sanubari


Mula segala tiada ada
Pertengahan masa kita bersua
Ketika tiga bercerai ramai
Di waktu tertentu berpandang terang

Kalau kekasihmu hasratkan dikau
Restu sempana memangku daku
Tiba masa kita berdua
Berkaca bahagia di air mengalir

Bersama kita mematah buah
Sempana kerja di muka dunia
Bunga cerca melayu lipu
Hanya bahagia tersenyum harum

Disitu baru kita berdua
Samamerasa, samamembaca
Tulisan cuaca rangkaian murtiara
Di mahkota gapura astana rela.

a.       Unsur Dalam:
1)      Tema               : Hubungan dua sejoli menjelang
                              pernikahan.
2)      Nada               :Bercerita
3)      Rasa                : Senang
4)      Amanat           :

b.      Unsur Luar:
1)      Tipografi         : Rata kiri
2)      Diksi                : a) Bersua=
  b) Cedera=terluka
  c) Sungkum=meniarap, menyungkur
  d) Restu sempana=
  e) Cerca=dihina
  f) Astana rela=
3)      Imaji                :
4)      Kata konkret   :
5)      Majas               :
6)      Rima/irama      : a) Warna hijau melambangkan rima
mutlak.
 b) Warna biru muda melambangkan rima
putus/patah.
 c) Warna biru tua melambangkan rima
     terus/sama/rata.
                                     d) Warna hijau yang bergaris bawah
     melambangkan rima awal.
 e) Warna ungu dan warna biru bergaris
     bawah melambangkan rima
     tegak/vertikal.
 f) Warna merah dan biru bertulis miring
     melambangkan rima datar/horisontal dan
     rima tak sempurna/paruh.
 g) Sama membaca sama merasa
     melambangkan rima aliterasi.
h) Warna ungu dan warna biru tua yang
     bergaris bawah melambangkan rima
     asonansi.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking